Na prízemí budovy je zriadená nová recepcia na ktorej dostanete všetky potrebné informácie ohľadom poskytovaných zdravotníckych služieb v našom zariadení osobne alebo telefonicky.

Mobil: 0917 658 542   Tel.: 048 431 21 55

Služby

Na ambulanciách prijímame nových pacientov.

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr.Anna Mažáryová a MUDr.Miroslav Kurek
Vykonáme Vám
- kompletné vstupné vyšetrenie a následne navrhneme program pre ďalšiu lekársku starostlivosť.
- všetky odbery biologického materiálu
- potrebné laboratórne vyšetrenia
- pravidelné preventívne prehliadky
- preventívne prehliadky v súvislosti so zamestnaním
- predpíšeme Vám lieky aj elektronicky
Objednávky telefonicky na tel.č. 048/4312 151 alebo osobne.

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých ALEXAJ s.r.o. ordinuje MUDr. Ján Alexa
Vykonáme Vám
- kompletné vstupné vyšetrenie a následne navrhneme program pre ďalšiu lekársku starostlivosť.
- všetky odbery biologického materiálu
- potrebné laboratórne vyšetrenia
- pravidelné preventívne prehliadky
- preventívne prehliadky v súvislosti so zamestnaním
- predpíšeme Vám lieky aj elektronicky
Objednávky telefonicky na tel.č. 048 / 41 82 613 alebo osobne.

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast Detska s.r.o. ordinuje MUDr. Eva Križanová
Vykonáme Vám
- všetky odbery biologického materiálu
- potrebné laboratórne vyšetrenia
- pravidelné preventívne prehliadky
- evidenciu a starostlivosť o novorodencov
- všetky vstupné prehliadky a očkovania
- predpíšeme Vám lieky aj elektronicky
- študenti do 26 rokov
Objednávky telefonicky na tel.č. 048 / 43 12 191 alebo osobne.

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia:
Každý pacient je pred začatím fyzioterapeutických procedúr kompletne odborne vyšetrený p.primárkou MUDr.Kemkovou, ktorá stanoví ďalší program procedúr, ktoré Váš stav vyžaduje. Pre dosiahnutie zlepšenia Vášho zdravotného stavu je pripravený tím našich odborných pracovníkov.
Objednávky na vyšetrenie 048 / 43 12 226

primár: MUDr. Mária Kemková
evidencia pacientov, objednávanie – kontakt: 048 / 43 12 226
elektroliečba – kontakt: 048 / 43 12 117
maséri – kontakt: 048 / 43 12 196
telocvičňa 1 – kontakt: 048 / 4312 171
telocvičňa 2 – kontakt: 048 / 4312 148
magnetoterapia, lavaterm kontakt: 048 / 43 12 213

Rádiológia:
Poskytujeme
- všetky RTG vyšetrenia
- mamografiu
- sonografiu
Objednávky na vyšetrenie sonografické a mamografické realizujeme prostredníctvom recepcie, tel.č.:048 431 21 55 / 0917 658 542

Za vysoko kvalitné odborné služby zodpovedá p.primár MUDr.Pavel Strenáčik, MUDr. Stanislav Mihál, tím kvalifikovaných laborantov a ďalších pracovníkov.

Zubná pobotovostná služba LSPP

Otváracie hodiny
Pracovné dni 16:00 - 18:00
Sviatky a víkendy 08:00 - 13:00
kontakt: 048 / 43 12 222

TOP