Na prízemí budovy je zriadená nová recepcia na ktorej dostanete všetky potrebné informácie ohľadom poskytovaných zdravotníckych služieb v našom zariadení osobne alebo telefonicky. Cez recepciu sa môžete objednať na mamografické a sonografické vyšetrenie, ako i na vstpnú lekársku prehliadku na rehabilitácií.

Mobil: 0917 658 542   Tel.: 048 431 21 55

Služby

Na ambulanciách všeobecných lekárov pre dopelých, ako i pre deti a dorast prijímame nových pacientov.

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr.Anna Mažáryová a MUDr.Miroslav Kurek
Vykonáme Vám
- kompletné vstupné vyšetrenie a následne navrhneme program pre ďalšiu lekársku starostlivosť.
- všetky odbery biologického materiálu
- potrebné laboratórne vyšetrenia
- pravidelné preventívne prehliadky
- preventívne prehliadky v súvislosti so zamestnaním
- predpíšeme Vám lieky aj elektronicky
Objednávky telefonicky na tel.č. 048/4312 151 alebo osobne.

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých ALEXAJ s.r.o. ordinuje MUDr. Ján Alexa
Vykonáme Vám
- kompletné vstupné vyšetrenie a následne navrhneme program pre ďalšiu lekársku starostlivosť.
- všetky odbery biologického materiálu
- potrebné laboratórne vyšetrenia
- pravidelné preventívne prehliadky
- preventívne prehliadky v súvislosti so zamestnaním
- predpíšeme Vám lieky aj elektronicky
Objednávky telefonicky na tel.č. 048 / 41 82 613 alebo osobne.

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast Detska s.r.o. ordinuje MUDr. Eva Križanová
Vykonáme Vám
- všetky odbery biologického materiálu
- potrebné laboratórne vyšetrenia
- pravidelné preventívne prehliadky
- evidenciu a starostlivosť o novorodencov
- všetky vstupné prehliadky a očkovania
- predpíšeme Vám lieky aj elektronicky
- študenti do 26 rokov
Objednávky telefonicky na tel.č. 048 / 43 12 191 alebo osobne.

Geriatrická ambulancia DPC s.r.o. - MUDr. Jana Záhumenská

- číslo dverí 102
- 048 4312 127
- poskytujeme kompletné vyšetrenie a liečbu pre pacientov nad 65 rokov vrátane EKG vyšetrenia

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia:
Každý pacient je pred začatím fyzioterapeutických procedúr kompletne odborne vyšetrený odborným lekárom, ktorý stanoví ďalší program procedúr, ktoré Váš stav vyžaduje. Pre dosiahnutie zlepšenia Vášho zdravotného stavu je pripravený tím našich odborných pracovníkov.
Objednávky na vyšetrenie Mobil: 0917 658 542   Tel.: 048 431 21 55

Lekár: MUDr. Milan Michalčin
evidencia pacientov, objednávanie – kontakt: 048 / 43 12 226
elektroliečba – kontakt: 048 / 43 12 117
maséri – kontakt: 048 / 43 12 196
telocvičňa 1 – kontakt: 048 / 4312 171
telocvičňa 2 – kontakt: 048 / 4312 148
magnetoterapia, lavaterm kontakt: 048 / 43 12 213

Poskytujeme komplexnú fyzioterapiu pacientom s postcovidovým syndrómom. Všetky fyzioterapeutické služby poskytujeme rovnako aj nad rámec zdravotného poistenia - na priamu platbu. Objednať sa môžete na tel. čísle: Mobil: 0917 658 542   Tel.: 048 431 21 55

na základe dohovoru je možné objednať sa v čase pred aj po pracovnej dobe

č. Názov výkonu Cena za výkon
1  Fyzio. konzultácia 10,00 EUR
2  Klasická masáž (15 min.) 10,00 EUR
3  Klasická masáž (30 min.) 20,00 EUR
4  Klasická masáž (60 min.) 35,00 EUR
5  Športová masáž  (30 min.) 20,00 EUR
6  Športová masáž  (60 min.)

Reflexná masáž  - chrbát

35,00 EUR
7 25,00 EUR
8  Reflexná masáž  - šija

Reflexná masáž  - chodidlá

20,00 EUR
9 30,00 EUR
10  ILTV (20 min.) 19,00 EUR
11  ILTV (40 min.) 29,00 EUR
12  Dom. cvič. jednotka - inštruktáž 15,00 EUR
13  Mäkké techniky (20 min.) 19,00 EUR
14  Mäkké techniky (40 min.) 30,00 EUR
15  Elektroliečba 8,00 EUR
16  Ultrazvuk 8,00 EUR
17  Magnetoterapia 8,00 EUR
   cyklus:  
18  Rehabilitácia  - krčná chrbtica 159,00 EUR
19  Rehabilitácia  - rameno 188,00 EUR
20  Rehabilitácia  - drieková chrbtica 175,00 EUR
21  Rehabilitácia  - koleno 190,00 EUR

Rádiológia:
Poskytujeme
- všetky RTG vyšetrenia - bez objednávania
- zubné RTG plus panoramatické snímky - bez objednávania
- mamografiu - potrebné sa objednať
- sonografiu - potrebné sa objednať
- sonografiu cievneho systému:
• vyšetrenia ciev horných a dolných končatín
• vyšetrenia ciev krku
• vyšetrenia štítnej žľazy
• vyšetrenia orgánov brucha
• vyšetrenia hlavičky novorodencov po pôrode
Objednávky na vyšetrenie sonografické a mamografické realizujeme prostredníctvom recepcie, tel.č.:048 431 21 55 / 0917 658 542

Za vysoko kvalitné odborné služby zodpovedá p.primár MUDr.Pavel Strenáčik, MUDr. Róbert Fapšo,  tím kvalifikovaných laborantov a ďalších pracovníkov. 

Zubná pobotovostná služba APS

Otváracie hodiny
Pracovné dni 16:00 - 20:00
Sviatky a víkendy 08:00 - 13:00
kontakt: 048 / 43 12 222

 1. Poplatok za návštevu

1,99 EUR

 2.Epidemiologický poplatok

10,00 EUR

Ďalšie úkony nad rámec zdravotného poistenia:

 

3. Krátky administratívny výkon

1,00 EUR

 4. Injekčná anestéza klasická

3,00 EUR

 5. Skúška vitality zubov (ZP nehradí)

5,00 EUR

 6. Rozpílenie mostíka

6,00 EUR

 7. Extrakcia mliečneho zuba + sl. Anestéza

6,00 EUR

 8. Opätovné (provizórne) nasadenie korunky

10,00 EUR

 9. Konzultácia (10 min.)

8,00 EUR 

Nepoistení pacienti:

 

 10. Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa

7,00 EUR

11. Extrakcia viackoreňového zuba

9,00 EUR

12. Provizórne ošetrenie jednoduchého zubného kazu

4,00 EUR

13. Intraorálna incízia dentogénneho abscesu

3,00 EUR

14. Chirurgická revízia extrakčnej rany

5,00 EUR

15. Trepanácia alveolu

3,00 EUR

16. Provizórne ošetrenie jednoduch. zub. Kazu

   6,00 EUR

17. Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa

                        9,00 EUR

18. Extrakcia viackoreňového zuba

                                  11,00 EUR

19. Chirurgická revízia extrakčnej rany

                                  10,00 EUR

20. Intraorálny snímok

12,00 EUR

 

Zubná pobotovostná služba APS

TOP