V zariadení polikliniky neexistuje telefónna ústredňa, súkromných lekárov môžete kontaktovať priamo na ich telefónne čísla.

č. 100 - MUDr. Anna Seleštianska - AJBI, s.r.o.

Interná ambulancia

Tel. : 048 / 43 12 170

č. 103 - Dočasne pozastavená činnosť

Imunologická a alergologická ambulancia

Tel. : 048 / 43 12 444

č. 105 - MUDr. Katarína Golianová, spol. s r.o.

Praktický lekár pre deti a dorast

Tel. : 048 / 41 53 692

č. 108 - MUDr. Darina Kordíková

Všeobecný lekár pre dospelých

Tel. : 048 / 43 12 152

č. 109 - MUDr. Milan Urbáni CSc, MPH - ALZA, s.r.o

Gynekológia

Tel.: 048 / 43 12 179

FOTKY AMBULANCIE

č. 116 - dipl. d.h. Alena Gelienová

Dentálna hygiena

Mobil: 0908 213 006

č. 118 - MUDr. Rusko Zdenko

Chirurgická ambulancia

Tel. :  048 / 43 12 131

č. 167 - MUDr. Ivanová Ivica

Psychiatrická ambulancia

Tel. : 048 / 41 46 949

č. 201 - MUDr. Marcela Slobodníková - Nemocenská BB, s.r.o.

Klinická mikrobiológia

Tel. : 048 / 381 15 02, 01

č. 202 - MUDr. Tamara Gömöryová

Interná ambulancia

Tel. : 048 / 413 67 06

č. 204 - S-gyn s.r.o. MUDr. Richard Schwarz, MUDr. Katarína Klimová

Gynekológia a klinická onkológia

Tel. : 048 / 43 12 135

č. 206 - Ján Kováč - KAdent

Zubná technika

Mobil: 0907 832 211

č. 207 - PaedDr. Viera Kerekešová

Klinická logopédia

Mobil: 0904 902 326

č. 209 - MUDr. Ľubomír Roháč - ORLoj, s.r.o.

ORL ambulancia

Tel. : 048 / 43 12 125
Mobil: 0903 958 155

č. 212 - MDDr. Naďa Kutskir, JEGE STOMA s.r.o.

Zubná ambulancia

Tel. : 048/43 12 161
Mobil: 0951 528 788

č. 216 - Slovenská komora fyzioterapeutov Bratislava

č. 302 - MUDr. Oľga Gengelová, s.r.o.

Stomatologická ambulancia

Tel. : 048 / 43 12 207
Mobil: 0907 257 831

č. 302 - MUDr. Juraj Štilla - stomatológ

Dentoalveolárna a mukogingiválna chirurgia , implantológia

Tel. : 048 / 43 12 127
Mobil: 0907 257 831

č. 302 MUDr. Petra Štillová - stomatológ

Dentoalveolárna a mukogingiválna chirurgia

Tel. : 048 / 43 12 207
Mobil: 0907 257 831

č. 304 - MUDr. Vlčeková Dušana

Stomatologická ambulancia

Tel.: 0907 757 404

Lekáreň SIMBA, s.r.o.

Dr. Max

Tel. :048 / 285 85 85
Mobil: 0901 961 614
Nájdete nás na prízemí

MUDr. Hatem Abu Murad

Všeobecný lekár pre dospelých

Tel. : 048 / 43 12 199
vchod z Hornej ulice

ZDRAVOMAK, s.r.o.

Magnetická rezonancia

Tel. : 048 / 33 37 290
Mobil: O915 207 348
Vchod z ulice ČSA

Lekáreň v poliklinike, s.r.o., Horná 13, B.B.

Lekáreň Slniečko

Tel. : 048 / 42 999 56
Nájdete nás na prízemí

OFTALAMB s.r.o., - pripravujeme na otvorenie

Očná ambulancia

TOP