1. Pre záujemcov poskytujeme nový druh platenej služby Rehabilitácia a Fyzioterapia. Detaily – pozri v sekcii Služby.

2. Od augusta 2020 rozširujeme naše služby o sonografiu cievneho systému. Objednať sa je možné na recepcii 048/4312155.

3. Pre skvalitnenie zdravotnej starostlivosti sme rádiologické oddelenie nášho zariadenia vybavili nasledovnými, novými digitálnymi RTG prístrojmi:

           digitálny RTG

           digitálny mamograf 

           digitálny zubný panoramatický RTG 

TOP