1. Pre záujemcov poskytujeme nový druh platenej služby Rehabilitácia a Fyzioterapia. Detaily – pozri v sekcii Služby.
2. Od augusta 2020 rozširujeme naše služby o sonografiu cievneho systému. Objednať sa je možné na recepcii 048/4312155.

TOP